Tłumaczka, redaktorka

• Dyplom magistra filologii angielskiej uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja przekładoznawcza
• Praca magisterska poświęcona recepcji twórczości Charlesa Simica w polskich przekładach
• Od 2014 r. systematycznie poszerzane umiejętności w zakresie redakcji tekstów medycznych w języku angielskim
• Komunikatywna znajomość hiszpańskiego
• Hobbistycznie poszerzana znajomość japońskiego 

 

Wybrane opublikowane tłumaczenia

• Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej, 4-5 maja 2013 r.: Jerzy Illg i Richard Lourie w wywiadzie „Żyd Wieczny Tłumacz” (link)
• Polityka, nr 22/2013: Jerzy Illg i Richard Lourie w wywiadzie „Cieszę się na bigos” (link)
• Zeszyty Literackie, nr 2 (122)/2013: John Martin „Wspomnienie o Andrzeju Szczekliku
• Walter Gropius Pełnia architektury, Wydawnictwo Karakter, 2014 (link)
• Witold Rybczyński Jak działa architektura, Wydawnictwo Karakter, 2014 (link)
• Roald Dahl Matylda, Znak Emotikon, 2016 (link)
• Roald Dahl Danny, mistrz świata, Znak Emotikon, 2016 (link)